J10 nr 96


Hjuviks Midsommarregatta 1964.  J10 nr 96 "Gunstling" seglades av Sune Widén.

Ulf Schéele
i J10 nr 96 "Trix" tog hem Vandringspriset Trio-Pokalen 1945.


J10 nr 96 "Trix" byggdes 1942 av Karlsson och Hallbergs Båtvarv i Kungsviken, Orust
.
Förste ägare var Direktör H.Krüger.

Peter Skanse i Skärhamn skickade ett E-brev 2013-07-17 med ett utdrag ur Särö Båtklubbs
utlottare och vandringspris. (Se ovan!)  Där hittar vi J10 nr 96 under namnet "Trix" seglad av
Ulf Schéele
som 1945 tog hem Vandringspriset Trio-Pokalen från 1936. 

Enligt Janne Borsing i Göteborg ägdes J10 nr 96 under namnet "Pssst" av Karl Ivar Kruslock 
(alt. J10 nr 101?)  -  Ägare 17/7 1949 : SS Viken i Uddevalla. Båtens namn : "Speed Roy".
Ägare 3/8 1952 : Tore Ekström, SS Viken i Uddevalla.

I SS.Vikens Startprogram för Triangelkappsegling utanför Stången, Hafstensfjord, Uddevalla,
söndagen den 5 augusti 1951, var J10 nr 96 med, under namnet "Pssst" med Tore Ekström
som rorsman. Man tävlade om SS Vikens Jubileumspokal 1949. Likaså söndagen den 12/8
1951 deltog J10 nr 96 "Pssst" med Tore Ekström i SS.Ägirs regatta i Uddevalla.

Vid SS.Vikens kappsegling 1952-08-03 deltog Tore Ekström med "Pssst".  Lördagen 1/8
1953 ordnade SS.Viken distanskappsegling Stenungsön - Stången i Uddevalla, där bl.a. tolv
J10:or deltog : J10 nr 21, 32, 96, 97, 155, 289, 294, 312, 332, 385, 398 och 413 från SSMK
och SSV. J10 nr 96 "Pssst" deltog med Tore Ekström SSV vid rodret. De seglade om
Bohuslänska Bilförsäljningen, Karl Bodin,Vandringspris.

J10 nr 96 var kappad, berättade Janne Dahl 2015-07-07. Båten låg vid boj i Gustafsbergsviken
från början av 1950 till ca 1960. Den seglades av Tore Ekström, son till Sjökapten Ekström som
bodde med familjen på "Gläntan", ett av husen på Gustafsberg. Tore hade två systrar. Ekström
var gift med en dotter till Arvid Högström som hade begravningsfirma med kistor samt glasmästeri,
"nederlag för glas och färger" som det hette på den tiden. Janne Dahl gastade åt Tore i J10 nr 96
som 13-14-åring. Det fanns flera båtar som låg vid boj i Gustafsbergsviken på 1950-talet, bl.a.
Skärgårdskryssaren "Elsa" som ägdes av Holmén ("Rör-Holmén").

J10 nr 96 "Gunstling" seglades av Sune Widén Kullaviksdagen 1967-07-02.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 

Båten fanns med i Alingsås SS 1973-1974 under namnet "Skott" med ägare B.Hellström.
(Uppgift : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås).

Ägarlängd :
1942-?               ?                       H.Krüger
1945-?             "Trix"                 Ulf Schéele
?                        ?                       Karl Ivar Kruslock?
1949                "Speed Roy"      SS Viken  Uddevalla
1951-1953       "Pssst"               Tore Ekström SS Viken  Uddevalla 
?                        ?                       ?
1964-1967?     "Gunstling"        Sune Widén
1973-1974       "Skott"               B.Hellström  Alingsås SS
?                        ?                       ?

Var J10 nr 96 "Trix" finns i dag vet vi inte.


J10 nr 96 "Speed Roy" med Tore Ekström (SSV) vid rodret, deltog i SS.Vikens regatta vid
Stångens udde, Hafstensfjord, Uddevalla den 17 juli 1949.   (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015)
 

J10 nr 96 nu med namnet "Pssst" och med Tore Ekström (SSV) vid rodret, deltog i SS.Vikens regatta
vid Stångens udde, Hafstensfjord, Uddevalla 1952.      (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015).


Inskickat av Janne Borsing 2017-10-09 :  Hjuviks Båtklubbs Vårregatta 1965.
Klipp ur GT den 17 maj 1965.  J10 nr 96 "Gunstling" med rorsman Sune Widén ligger tvåa.

www.julleregister.se