J10 nr 91


J10 nr 91  byggdes 1942 av Karlsson och Hallbergs Båtvarv i Kungsviken, Orust.
Båten byggdes öppen. Förste ägare var Curt Lundberg. Båten seglades i Marstrand
på 1950-talet av bröderna Hedin.  (Läs mer på J10 nr 387).

Var J10 nr 91 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se