J10 nr 89 
J10 nr 89 "Plums" byggdes 1943 vid Göteborgs Yrkesskolor, yrkeslärare Jacobson.
Vid Kullaviksdagen 1957-07-07, 1958-07-06, 1959-07-05 och 1960-07-03 seglades "Plums"
av Hans Nilsson i GKSS. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).   

Jens Lomberg i Stenungsund har ett album efter sin bror storseglaren Pelle Lomberg.
Här ovan på "Drömmarnas brygga" ser vi J10 nr 89? som tredje båt från höger.
(Det kan också vara J10 nr 88?)  Fotot är taget i Långedrag efter 1944, då J10 nr 344,
båten t.h. byggdes det året.  J10 nr 89 "Plums" har i dag plastat skrov och ligger mellan
Falkenberg
och Halmstad.

Ägarlängd :
1943-?             ?               ?
1957-1960     "Plums"     Hans Nilsson i GKSS
?                     "Plums"     ?
2010-             "Plums"     plastad  Falkenberg-Halmstad

J10 nr 89 "Plums" är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se