J10 nr 68J10 nr 68 byggdes 1942 och beställdes av Kungliga Motorbåts Klubben i Stockholm.
I ett E-brev 2012-02-14 berättar Jan-Eric Hansson i Hamburgsund att han har bilder på
J10 nr 68 och 591 när de seglar tillsammans från Rödön i Uddevalla till Trinisla i Fjällbacka
skärgård åren 1977-1980, med en fin övernattning på Bassholmen. Vi ser fram emot dessa bilder!

Var J10 nr 68 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se