J10 nr 602


J10 nr 602 var den sist byggda J10:an. Torsten Andersson i LSS skrev ett brev den 19/1 2002
till Ålsta Folkhögskola i Sundsvall som skulle bygga båten på ritningar från Torsten Andersson : 

Vi hoppas på ett gott resultat. Den senast byggda J10:an hade nummer 601. Vi tycker att Er båt
kan få nr 602. Naturligtvis borde båten efter hand mätas för ett godkännande. Vi tror dock att
resultatet blir väl godkänt. Vi önskar Er lycka till.
                                                                                 Med vänligaste seglarhälsningar!   
                                                                            För Långedrags SS Torsten Andersson. 
                       
Båten ägs av Göran RinanderÅlsta Folkhögskola i Sundsvall.

Malin Svensson Draxten
, enhetschef och rektor på Ålsta Folkhögskola, skickade ett E-brev
2021-05-21 : Jag vet inte om du kan hjälpa mig, men jag gör ett försök. Det gäller en J10 nr 602
som finns i ert julleregister. Hur går det till när ägarskapet registreras hos er? Har ni någon doku-
mentation om just denna J10 förutom det som går att finna på er sida?

Ägarlängd :
2002-         ?     Göran Rinander  Ålsta Folkhögskola  Sundsvall

J10 nr 602 är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se