J10 nr 602


J10 nr 602 var den sist byggda J10:an. Torsten Andersson i LSS skrev ett brev den 19/1 2002
till Ålsta folkhögskola i Sundsvall som skulle bygga båten på ritningar från Torsten Andersson : 

"Vi hoppas på ett gott resultat. Den senast byggda J10:an hade nummer 601. Vi tycker att Er båt
kan få nr 602. Naturligtvis borde båten efter hand mätas för ett godkännande. Vi tror dock att
resultatet blir väl godkänt. Vi önskar Er lycka till".
                                                                                 Med vänligaste seglarhälsningar!   
                                                                            För Långedrags SS Torsten Andersson. 
                       

Malin Svensson Draxten
, enhetschef och rektor på Ålsta folkhögskola, skickade ett E-brev
2021-05-21 : Jag vet inte om du kan hjälpa mig, men jag gör ett försök. Det gäller en J10 nr 602
som finns i ert julleregister. Hur går det till när ägarskapet registreras hos er? Har ni någon doku-
mentation om just denna J10 förutom det som går att finna på er sida?

Svaret blev att www.julleregister.se får in uppgifter om alla Långedragsjullarna i landet, och att
alla uppgifter redovisas. Om det blir felaktigheter, tas de bort omgående! Men vi måste lita på
inkomna uppgifter.

Journalist Jerker Norlander som håller på att skriva ett reportage om Julleregistret för tidskriften
BÅTKLASSIKER, skrev ett E-brev 2024-01-30 : Pratade nu med Göran Rinman ang. J10:an
på Ålsta folkhögskola. Båtbyggarlinjen på folkhögskolan tog hand om en J10 i avsikt att rusta upp
den. De fick aldrig tag i en köl eller ek så projektet föll. Båten var i dåligt skick och Göran visste
inte vilket nummer den hade eller vad som hände med båten. Senare seglade han J14 i Härnösand.

Detta måstre utredas! www.julleregister.se kontaktade snickare Göran Rinman 2024-01-31
för att ta reda på fakta om båten som skulle bli J10 nr 602. Så här var det : Ålsta folkhögskola
i Sundsvall hade planer på att bygga en J10 som skulle bli den sista, J10 nr 602. Göran berättade
att skolan fått en J10 gratis av en person som byggde älvbåtar. J10:an hade legat i en trädgård i
flera år utan täckning. Denna J10:a visade sig vara i så dålig skick att den inte gick att reparera.
Det fanns dessutom inte ekvirke tillgängligt och ingen järnköl. Projektet föll och den skrotade
J10:an vars ursprungliga nummer inte är känt, blev totalförstörd. Folkhögskolans elever byggde
senare andra båtar som Blekingeekor och en GKSS-eka. Men någon J10 nr 602 byggdes aldrig!


J10 nr 602 har alltså aldrig funnits! Båten som skulle renoveras blev skrotad.
 

www.julleregister.se