J10 nr 589


J10 nr 589
på land vid Hälleviksstrands Varv 2016-07-20.

Här måste en presenning snarast läggas på!

Registreringsplåten sitter på sin plats under kappen. Då vet man vilken båt det är : J10 nr 589.

Skarndäck.

Akterdäck.

Båtens botten.

www.julleregister.se på besök i Hälleviksstrand 2016-09-10. Presenning saknas fortfarande!

Hälleviksstrands Varv står många bedagade skönheter. En del verkar vara under reparation.


J10 nr 589 byggdes 1967 av Åke Abrahamsson i Granbua
, Henån, Orust.
Förste ägare var Professor S.C. Asplund i Göteborg.

Ingenting om båten har varit känt tills ett E-brev inkom 2016-07-20 från Jan Theander med bilder :
Under semestertur hittade jag två J10:or. De står på varvsplanen vid det gamla varvet i Hälleviksstrand.
J10 nr 589 hade registreringsplåten kvar. Botten var något sönderfrusen men inte omöjlig att renovera.

Den andra J10:an stod väl täckt men utan registreringsplåt. Byggd i ek och av äldre datum och kan
eventuellt ha något med verksamheten i det närliggande huset att göra?

J10 nr 589 står på land vid Hälleviksstrands Varv på Orust.

 


www.julleregister.se