J10  nr 582


Donald Macfie gör J10 nr 582 "Sandra" vårfin vid stugan i Strömstad. Året var 1981.

Vid en liten ö på insidan av Öddö. 

Bleke på väg till Koster.

J10 nr 582 "Astrid" i Hunnebostrand.     Foto i maj 2014.


J10 nr 582 "Astrid" byggdes 1966 av Åke Abrahamsson i Granbua i Henån
, Orust.
Båten hade inget namn i Alingsås SS Seglings-Program 1974 med ägare L.Westman  eller
1977 med  P-G Sahl. Men i samma Seglings-Program 1983 har båten namnet "Sandra", med
ägare Donald Macfie i Alingsås. Han skickade 2011-10-09 ovanstående bilder från 1981.    

L-I. Hermansson i Alingsås SS
ägde båten 1970-1973, L.Westman i Alingsås SS 1974-
1975 och T.Boweden 1975-1982.  (Uppgift : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås SS).

Det kom ett E-brev 2015-06-09 där Lotta Axelsson i Alingsås skrev :  Ser i Julleregistret
att ni saknar ägare på J10 nr 582 och J10 nr 363.  J10 nr 582 ägs sedan 94-07-22 av mig
Lotta Axelsson
och Jonas Hellgren. Vi köpte båten i Långesjö utanför Fjällbacka av
David Berggren, som i sin tur köpt den av Donald Macfie. Eftersom det inte fanns något
namn på båten då viköpte den, så döpte vi den till "Astrid".

J10 nr 582 "Astrid" och J10 nr 363 "Maria" ligger bredvid varandra på "pålvirket" på Sankt
Görans Ö
, Hunnebostrands hamn.  (Se J10 nr 363 "Maria").

I ett E-brev 2017-05-02 skrev Lotta Axelsson att J10 nr 582 "Astrid" inom kort kommer att
få en ny ägare.

Claes Karlsson i Munkedal kom till Båtmässan i Göteborg 2018-02-02 och berättade att han
och Tony Hermansson är de nya ägarna till J10 nr 582. De äger den ihop. Båten får behålla sitt
namn "Astrid" då Claes mormor hette Astrid. Båten får hemmahamn på Hamburgö dit Claes ska
flytta, då huset han bygger där blir färdigt.

Ägarlängd :
1966-?                 ?               ?
1970-1973           -               L-I.Hermansson  Alingsås SS
1974-1975           -               L.Westman  Alingsås SS
1975-1982         "Sandra"    T.Boweden  Alingsås SS
1977                  "Sandra"     P-G.Sahl  Alingsås SS  ?
1981?-1983?     "Sandra"     Donald Macfie  Alingsås och Strömstad 
1983?-1994         -                David Berggren  Fjällbacka
1994-2017         "Astrid"      Lotta Axelsson och Jonas Hellgren  Alingsås  Hunnebostrand  
2017-                 "Astrid"      Claes Karlsson  Hamburgö och Tony Hermansson                       

J10 nr 582 "Astrid" finns på Hamburgö och är registrerad som seglande.
 

www.julleregister.se