J10 nr 577


J10 nr 577 "Nur-Nos" byggdes 1966 vid Skålens Båtbyggeri i Säffle.
Förste ägare var Ingenjör Sven Bergman i Mölndal

Sven Bergman i SSMK deltog med J10 nr 577 "Nur-Nos" i SSMK, Stenungsunds Segel- och
Motorbåtsklubbs Regatta den 2/8 1969, där fem J10 deltog : J10 nr 494, J10 nr 519, J10 nr 570,
J10 nr 577 och J10 nr 580.

Svens son Anders Bergman berättade 2017-12-17 att han inte visste ursprunget till båtens namn.
Anders trodde att båten såldes ca 1970 och har sedan synts på Gullholmen. Anders seglar numera
Smaragd.

Var J10 nr 577 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se