J10 nr 562


J10 nr 562 byggdes sannolikt 1964. J10 nr 562 fanns inte med i Långedragsjulleregistrets
ursprungliga handskrivna register. Det kan vara att man missat ett nummer? Eller blev båten
aldrig klassad?  Men... båten fanns!
 
Beviset kom på Båtmässan i Göteborg 2013, då Tore Andersson i Billdal berättade att han
ägt J10 nr 562 åren 1964-1967. Båten byggdes sannolikt 1964. Vi vet inte var, eller av vem den
byggdes, inte heller båtens namn men Tore Andersson sålde båten till någon i Ödsmål 1967.  

Så kom det ett E-brev 2013-03-30 från Tore Andersson : Minnet har bleknat, så jag minns inte
vem jag köpte båten av, eller sålde den till. Jag var inte förste ägare. Båten var några år gammal.
Jag tog ner den till trärent och lackade upp henne. Båten var väldigt uppnost och mätte nästan
inte in, var det någon som sa. Jag kappseglade också lite dock utan framgång. Jag hade båten
1963-1966 tror jag.

Enligt julleregistret är alla J10:or nära J10 nr 562 byggda 1964. Därför är det sannolikt
att J10 nr 562 också byggdes 1964
. Första ägaren måste ha haft båten en mycket kort tid,
om Tore säger att han inte var förste ägare 1964-1967. Mindre sannolikt att Tore ägde
båten 1963-1966, som han säger i E-brevet.


Var J10 nr 562 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se