J10 nr 54

J10 nr 54 byggdes vid Säffle Båtbyggeri 1942. Förste ägare var Direktör Georg Hansson, Stockholm.
Lars Rohdin
Grötö, Göteborg kom 2017-02-20 ihåg att båten ev. ägdes av en bror till Bruno Hedlund
i Göteborg
.

Ägarlängd :
1942-?           ?            Gerog Hansson, Stockholm
?      -?           ?            bror till Bruno Hedlund?  Göteborg

Var J10 nr 54 finns i dag vet vi inte.

 
 

www.julleregister.se