J10 nr 522


Bilder från utställningen på torget i Fjällbacka sommaren 2015 : 100-års minnet av Ingrid Bergman.Ingrid Bergman gick i seglarskola i Fjällbacka. Hon seglade sina barns J10 nr 522 "Ciao".Robertino Rosselini, Ingrid Bergmans son, vinkar från en segelbåt. Ur filmen 2016 : "Jag är Ingrid".


Ingrid Bergman själv utanför huset på Dannholmen, Fjällbacka. Ur filmen 2016 : "Jag är Ingrid".


Registreringsintyg i LSS 62-08-01 för J10 nr 522 "Ciao" skrivet på Direktör Lars Schmidt, undertecknat
av Ordföranden i LSS Ivar Ahlgren (se J22 nr 31) och mätningsman Olof Andersson (se J18 nr 82).
                                                                          _____

                                                                        

En vecka efter att vi seglat hem henne från Fällbacka.                             Foto : Jan Torge
LYSkappsegling i Hälleviksstrand 12/10 1991. J10 nr 522 "Ciao" ligger tvåa direkt efter start!   


J10 nr 522 "Ciao" 1991-10-12 i Hälleviksstrand.                                                       Foto : Jan Torge


J10 nr 522 "Ciao" med rorsman Pär Torge ca 1992.                              Foto : Jan Torge


J10 nr 522 "Ciao". Käringöredden 1993. Ön i bakgrunden med kummel är Tornö.
Ny fock från Syvertsen och gammal Hasse-stor. Det fick duga att till vardags slita på gamla segel.


J10 nr 522 "Ciao" öst om Vallerö utanför Käringön 1994.


Köpekontrakt 1998-06-19.  Säljare : Jan Torge, Käringön.   Köpare : Håkan Enbom, Vejbystrand.


J10 nr 522 "Ciao".  Bilden inskickad 2020-10-20.  Fotot är taget 2018-05-29, då vi hade bytt kölbultar
bland annat, skrev ägaren Hans Ekvall.  Båten ser ut att vara byggd helt utan laskar i borden och verkar
vara i mycket gott skick. Båten står på en till synes ovanligt bra vagnskonstruktion.  Foto : Hans Ekvall.


J10 nr 522 "Ciao" byggdes 1962 av Mårten Olsson, Lunna, Stillingsön, Orust.  
Första ägare var Ingrid Bergman i Fjällbacka. Ingrid fick båten i 50-årspresent av Lars Schmidt.
(Reg. ID i LSS 620801 skrivet på Direktör Lars Schmidt). 
(Uppgift : Bengt Eklind i Göteborg 1994-10-21).  

Lasse Lundberg i Fjällbacka
, som lärde Ingrid Bergman att segla, träffade familjen, Ingrid Bergmans
barn i Fjällbacka 2015-06-23. Robertino berättade då att Lasse Schmidt egentligen köpte båten till
barnen, så att de skulle ha något att göra när de var på Dannholmen. Ingrid ville också lära sig segla,
och då trodde man att Ingrid fått båten i 50-årpresent av Lasse Schmidt. Familjen ska leta i gamla
album för att se om det finns någon bild på båten med Ingrid och barnen seglande.

Pär Torge i Uddevalla
berättade 2010-05-28 att hans pappa köpte J10 nr 522 till Pär, då båten
gick till försäljning 1991. Den hade då skänkts till Sjöräddningen i Fjällbacka. Båten hade namnet
"Ciao" som den fick behålla. Hemmahamnen blev Käringön 1994. Pär sålde "Ciao" 1998 till Tjörn.

Jan Torge skrev ett E-brev 2022-07-17 med bilder och berättade om familjen Torges båda J10 :
J10 nr 352 och J10 nr 522. (Se texten ovan från Pär Torge 2010).   J10 nr 522 inköptes på
hösten 1991 av Jan Torge som gåva till sonen Pär Torge. Båten köptes från SSRS i Fjällbacka.
Båten hette "Ciao" och behöll namnet så länge Pär ägde den. Mycket arbete med båten gjordes
under åren. Bl.a. reparerades en rutten däcksbalk och en kölbult byttes. Pär kappseglade flitigt
i Hälleviksstrand och Käringön. Båten såldes 19/6 1998 till Håkan Enbom, Vejbystrand
med hemmahamn på Tjörn.

Nytt E-brev 2022-07-28 med tre foton av Jan Torge (se ovan) :  Bilderna på "Ciao" som bifogas
är från 12/10 1991, en vecka efter att vi seglat hem henne från Fjällbacka. Jag har original köpekon-
traktfrån 1998-06-19 där köpare var Håkan Enbom i Vejbystrand och säljare Jan Torge, Käringön.

Hans Ekvall från Varekil, Orust ringde 2016-04-22 och berättade att han och hans fru Barbro
Esbjörnsdotter
köpte J10 nr 522 "Ciao". Båten låg då på Björholmen, Tjörn. Barbro och Hans
var där och tittade och köpte båten. Båten har sedan dess hemmahamn i SvanvikOrust.  
Hans Ekvall
skickade ett E-brev 2020-10-20 med den första bilden på J10 nr 522 "Ciao".
(Se ovan).


Ägarlängd :
1962-1991     "Ciao"     Lars Schmidt och Ingrid Bergman  Dannholmen Fjällbacka
1991              "Ciao"     Sjöräddningen  Fjällbacka
1991-1998     "Ciao"     Jan och Pär Torge  Uddevalla och Käringön
1998-?           "Ciao"     Håkan Enbom  Vejbystrand och Tjörn
?-                   "Ciao"     Hans Ekvall och Barbro Esbjörnsdotter Varekil och Svanvik Orust      

J10 nr 522 "Ciao" är registrerad som seglande och finns i Svanvik på Orust.   


www.julleregister.se