J10  nr 510J10 nr 510 "Otilia" i marvatten på Saltholmen i Långedrag. Båten länsad och i goda händer.

Båtfrakt till Fridegårdsgymnasiet i Bålsta Uppland. Som synes är det inget fel på skrovet!


"Otilias" insida renskrapad hösten 2011. Grundarbete pågår för att lägga däcket. 

Däcksbalkarna läggs... av eleverna på Fridegårdsgymnasiet i Bålsta!   


Bygget fortsätter... provmontering av skarndäck. Det ser ut att bli ett fint arbete!

En elev arbetar med fräsen i mars 2012.
Mittfisk och pollare 2012-04-18. 

Båten flyttas till nya lokaler  2013-05-21.

Välkommet E-brev 2015-01-29. Arbetet fortsätter. Durk/brits som vi oljar in med pigment.

Nytt E-brev 2015-03-13 : Sittbrunnen.

J10 nr 510 "Otilia" byggdes 1961 vid Skåléns Båtvarv i Säffle.

Förste ägare var Långedrags Båtvarv. Nuvarande ägaren Jens Gradstock i Enköping
skrev i ett E-brev 2011-08-24 att han ärvt båten, som legat vid Saltholmen, Långedrag,
Göteborg
. Båten har transporteras till Uppland för att renoveras av eleverna på Fridegårds-
gymnasiet i Bålsta. 

Båten fraktades först till Enköping. (Se bilderna ovan!) I ett E-brev 2011-08-29 skrev Jens,
som forskat på ägarlistan : Båten heter "Otilia" har jag precis fått veta. Innan mig har Sigrid
Ringarp
(min frus syster) i Göteborg ägt båten endast ett halvt år. Hon fick båten av
Douglas Jonasson i Strömstad
.
 
Han fick den i sin tur av Börje Qvarfordt som tog henne till norra Bohuslän i början av
1990-talet. Han berättade att han köpt båten i Alingsås, men mindes inte av vem. Han fick
berättat av säljaren, att båten varit Scoutbåt någonstans i inlandet. Den skulle tydligen ha
sjunkit vid något tillfälle under tiden som scoutbåt och legat på sjöbotten, men den ska visst
inte ha tagit skada av detta.   

Fortsättningen kom i september 2011 : Lars-Ove Erneklint i Alingsås skickade Alingsås SS
Seglings-Program 1977, där hittar vi J10 nr 510 "Hello" som båten hette då, med Alingsås
Scoutkår
som ägare 1971-1983. I Seglings-Programmet 1983 fanns båten med
utan namn men med ny ägare : B. Eriksson i Alingsås SS 1983-1986.
Därefter ägdes båten av Anders Björkman i Alingsås SS 1986-1992.
(Uppgift : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås SS).

Fridegårdsgymnasiet gör här en stor kulturinsats genom att bevara träbåtar
till kommande generationer. Samtidigt lär sig eleverna att renovera träbåtar.
De kan sedan köpa billiga träbåtar och renovera själva. Det finaste man kan
göra med trä, är att bygga en båt! Träbåt i möbelskick är hög status på sjön! 
 
Arbetet fortsätter! Båten flyttas till nya lokaler skrev Jens i ett E-brev 2013-05-21.
Nytt E-brev 2014-11-13 från Jens : Nu är vi igång med båten igen! Har haft en del
andra projekt som vi behövt jobba med. Har även fått flytta grejorna igen! Suck!!
Men nu står båten i en billyft på Fordonsprogrammet i anslutning till min hantverkssal
och det är bra! Skickar lite mer info när vi hunnit mera.   Jens Gradestock

Arbetet fortsätter i nya lokalerna! Durk/brits är nu tillverkade och oljade med
pigment, skrev Jens i ett E-brev 2015-01-29. (Se bilden ovan!) Det är superkul
att vi kommit igång igen. Skarndäck och mittfisken är klart och nu jobbar vi
med
att stadga upp för durk och bänkar! Vi tänkte göra all "interiör" färdig, så vi vet att
de passar innan vi slutför slipning och målning invändigt. Sedan får vi ta tag i det
nåtade däcket och slipning/skrapning utvändigt.  Fortsättning följer!   Jens

Ägarlängd :
1961-?               ?              Långedrags Båtvarv
1971-1983       "Hello"     Alingsås  Scoutkår
1983-1986       "Hello"     B.Eriksson  Alingsås SS
1986-1992       "Hello"     Anders Björkman  Alingsås SS
1992-1993?       ?              Börje Qvarfordt norra Bohuslän
?                        ?              Douglas Jonasson  Strömstad
2010-2011       "Otilia"     Sigrid Ringarp  Göteborg
2011-               "Otilia"     Jens Gradstock  Enköping  och  Fridegårdsgymnasiet  Bålsta
                                            
Vi önskar Jens Gradstock och Fridegårdsgymnasiet lycka till med J10 nr 510 "Otilia"!
 

www.julleregister.se