J10 nr 508


J10 nr 508 "N.N." byggdes 1961 av Mårten Olsson i Lunna, Stillingsön, Orust.
Förste ägare var Erik Håkansson i Mölndal

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 508
"N.N." seglades av Bengt Ulriksson i MSS : Ödsmålsregattan den 23 juli 1968 då fyra J10:or
deltog : J10 nr 494, J10 nr 508, J10 nr 519 och J10 nr 580. Likaså vid Ödsmålsregattan den
28 juli 1968. (Läs mer om regattorna på J10 nr 266).

Ägarlängd :
1961-?        ?             Erik Håkansson  Mölndal
1968          "N.N."     Bengt Ulriksson i MSS
?                 ?              ?

Var J10 nr 508 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se