J10  nr 505J10 nr 505  "Spray" byggdes 1961 av Mårten Olsson i Lunna,  Stillingsön  Orust.
Förste ägare var Röntgenläkaren Caj Jensen i Göteborg med sommarboende på Nösund, Orust.
Sonen Norman Jensen seglade J10 nr 505. Norman blev senare Handkirurg i Göteborg  

Klas Barr
i Åsa skriver i ett E-brev 2012-03-01 att han köpte båten av familjen Jensen i Nösund
och hade den till stormen 1969, då båten strandade och sjönk. Endast skrovet med ett jättehål i slaget
återstod. Båten bärgades och togs omhand av Janne Johansson? som skulle reparera den. Vet inte
vad som hände med den sen, men tydligen har den haft ett liv sedan dess.   

Lennart Medin
skriver i ett E-brev 2012-01-10 att båten köptes 1974 på Hällsö och såldes 1975
till Schultz i Skåpesund. Bilden ovan och informationen har vi fått av Thomas Holst i Nösund,
på Båtmässan i Göteborg 2012.

Ägarlängd :
1961-?            "Spray"     Caj och Norman Jensen  Göteborg och Nösund Orust
?      -1969       ?               Klas Barr  Åsa
1969-               ?               Janne Johansson?
?      -1974       ?               någon på Hällsö
1974-1975       ?               Lennart Medin
1975-?             ?               Schultz  Skåpesund
?                      ?                ?

Var J10 nr 505 "Spray" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se