J10 nr 497


J10 nr 497 byggdes 1961 av Mats Seldén på Buvenäs, Orust. (Se J10 nr 482 om Mats Seldén.)         

Var J10 nr 497 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se