J10 nr 496


J10 nr 496 byggdes 1961 av Mats Seldén på Buvenäs, Orust.  (Se J10 nr 482 om Mats Seldén.)         

Var J10 nr 496 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se