J10 nr 494


J10 nr 494 seglar utanför Vannholmarna nära Klädesholmen ca 1970.

J10 nr 494 "Gill" byggdes 1961 av Mats Seldén på Buvenäs, Orust. 
(Se J10 nr 482 om Mats Seldén.)

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där
J10 nr 494 "Gill" deltog : Ödsmålsregattan den 14 augusti 1966 där "Gill" seglades av
Lennart Rutgersson
i TKK.

Kurt Carlsson i TTK seglade Ödsmålsregattan den 23 juli 1968, då fyra J10:or deltog : 
J10 nr 494, J10 nr 508, J10 nr 519 och J10 nr 580. Vid Ödsmålsregattna den 28 juli 1968
seglades "Gill" av Kurt Carlsson i TKK liksom i Stenungsunds Segel- & Motorbåtsklubb
SSMK:s Regatta den 2/8 1969, där fem J10:or deltog : J10 nr 494, J10 nr 519, J10 nr 570,
J10 nr 577 och J10 nr 580. (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

Bengt Mollberg kom till Båtmässan i Göteborg 2018-02-09 och berättade att han köpte
J10 nr 494 av Kurt Carlsson i Tjuvkil 1969. När de skulle segla hem båten, tappade han
rodret. Han fick styra med paddel till Klädesholmen. Båten fick namnet "Mytilus" (blå-
mussla på Latin) då båten hade blåmålad kapp. Bengt Mollberg sålde båten 1975.

Bengt Mollberg i Göteborg skickade ett brev 2018-04-27 : Hittade en gammal urblekt bild
på J10 nr 494 "Mytilus" fotograferad ca 1970 utanför Vannholmarna nära Klädesholmen. 
Skärpan är hygglig, så du kan säkert maska av och göra båten större!? (Se bilden ovan).

Med lite retusheringsarbete i Photoshop och färgförändring från rödstick till lite mer
naturliga färger, blev bilden ganska bra. Den enda bild vi har på båten!Ägarlängd :
1961-                 -                Mats Seldén  Marstrand  återförsäljare
1966                "Gill"          Lennart Rutgersson i TKK
1968-1969      "Gill"           Kurt Carlsson i TKK
1969-1975      "Mytilus"     Bengt Mollberg  Klädesholmen och Göteborg
?                        ?                 ?

Var J10 nr 494 finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se