J10 nr 492


J10 nr 492 "Lotta" byggdes 1961 vid Gustaf Brenanders Båtvarv i Saltvik. Oskarshamn.
Förste ägare var Arvid Arvidsson i Oskarshamn. "Lotta" var registrerad i SXK 1962 och 1964-
1967 med ägaren Arvid Arvidsson.

Var J10 nr 492 "Lotta" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se