J10 nr 483


Sjöhistoriska museet i Stockholm skickade till www.julleregister.se 2014 en serie bilder på en av museets Långedragsjullar, en J10.  Museet avsåg att sälja eller skänka båten till någon som var beredd att sköta och
segla den. J10:an saknade registreringsplåt och segelnumret var okänt. Bilderna och bildtexterna beskrev
båtens skador. Bilden ovan :  Trolig rötskada under sudband. Babord.


Spricka i nitrad akter om dyveka. Styrbord.

Sudband m.m. Styrbord.

Skada babord sudband.

Spricka lackskada sarg. Styrbord.

Spricka lackskada sarg. Babord.

Lackskada sarg insida. Styrbord.
                                              
                                                    Första bilden på J10 nr 483 "Julia" på Gotland.

"Frihetens dag för en museibåt!"  I ensamt majestät tronar J10 nr 483 "Julia" i Ljugarns hamn
på Gotland. Bilden inskickad 2016-05-10 av Robert von Krusenstierna i Ljugarn, Gotland.

 
J10 nr 483 "Julia" byggdes 1960 av Mats Seldén på Buvenäs, Orust.  
Förste ägare var Ingenjör Åke Johansson i Bromma. (Se J10 nr 482 angående Mats Seldén.)

Det fanns en J10 fram till 2015 i båtsamlingen på Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Någon registreringsplåt fanns inte ombord och segelnumret var okänt. Båten var möjligen skänkt
till museet av någon tidigare ägare? Museet bestämde 2014 att båten skulle säljas eller skänkas
till en person som var beredd att restaurera, sköta och segla båten.

Eva Berglund-Thörnblom, intendent på Statens Maritima Museer svarade 2016-05-12 :
Hej!  Nej, J18 nr 66 "Nausikka" ska inte gallras. Och nej, J10 nr 483 donerades inte utan såldes
för en symbolisk summa. Problemet med J10:an var just detta att hon inte hade någon som helst
provinens. Hon var i dåligt skick och jag är väldigt glad över att hon kom i goda händer och att
hon seglar igen. Det finns yttert begränsade resurser till vård av båtarna och hos oss hade hon fått
vänta på renovering i många år. Vi undersökte naturligtvis om det fanns andra museala J10 i landet
och det visade sig finnas både i Uddevalla och i Onsala. Båda dessa var dessutom i betydligt bättre
skick än den som fanns i våra samlingar. Vid en föredragning med överintendenten beslutades att
gallra J10:an och personligen tycker jag att det hela fick en lyckosam lösning.

Anna-Lena Segestam Macfie, verksamhetsledare och föremålsansvarig på Bohusläns Museum
svarade 2016-05-16 :  Bra om en diskussion kan börja om fritidsbåtarna och ansvaret för dem!

Ny stolt ägare av J10 nr 483 är Robert von Krusenstierna i Ljugarn på Gotland. Han skickade
ett E-brev 2016-05-10 med bifogade bild av båten liggande i Ljugarnas hamn (se bilden ovan!) 
Robert skrev :  Båten donerades till mig av Maritima museet 2015 och är efter ett par veckors
jobb nu fullt seglingsklar i Ljugarnas hamn på Gotland. 

Hur visste Robert vilket segelnummer båten hade? Svaret kom i ett nytt E-brev 2016-05-11 :
Det var Jörgen Svensson på Marinmuseum  i Karlskrona som hittat ett utdrag på museet som
styrker numret på båten. Några segel har jag inte fått.  -  Jörgen Svensson i Karlskrona berättade
senare i telefon att Statens Maritima museer bytt datorsystem, men att han hade kvar det gamla, där
denna uppgift fanns. För detta tackar vi Jörgen Svensson för hans kulturhistoriska insats, som gjort
det möjligt att placera alla bilderna ovan, på rätt båt i detta register.

Robert von Krusenstierna återkom med ett E-brev 2016-05-11 :  Jag kan tillägga att båten heter
"Julia", eftersom hon sjösattes i juli 2015 efter många, många år på land. Hon sjösattes då tre gånger
efter att ha vattnats på land. Första gången sjönk hon som en sten, varpå hon fick ligga kvar på
trailern ett par tre dagar. Inför andra sjösättningen hade jag tätat rejält med Ettan, men även denna
gång flöt hon bara en kort stund. Tredje gången specialstuderade jag en handfull läckor bl.a. en
under akterspegeln och åtgärdade dessa. Hon flöt nu hjälpligt med länspump. Tre veckor senare
gick hon äntligen ihop och klarade sig med en nivåvakt.

I fjol (2015) åtgärdade jag bara de värsta skadorna. Bytte relingslist och lusade/lackade sarg, däck
och översta bordet. I år (2016) har jag fixat resten av skrovet, kompletterat riggen och köpt nya segel.
Nästa år blir det att jobba invändigt. Nu är hon helt tät och seglar förnämligt. Återkommer med seglings-
bilder!

Robert von Krusenstierna skickade ett E-brev 2017-11-05 :  Vi hade sist kontakt när jag övertog
J10 nr 483 "Julia" som med nya segel har siktats ett antal gånger i vattnen utanför LjugarnGotland.
Hon är tät och seglar finfint. I går övertog jag Stefan Sundblads J10 nr 163 "Måsen" i Lau. Jag tänkte
sjösätta "Måsen" i vår, om allt går som det ska. Ett problem är att riggen måste bytas, så om någon har
en J10-rigg till övers är jag mycket intresserad.  Vi ska bilda ett segelsällskap här på Ljugarn och då
behöver vi båtar som klarar av hög sjö.

Peter Lindner (J10 nr 493) skrev ett E.brev 2022-03-22 :  Såg denna annons på Blocket!
Lät lite dystert, tycker jag. Synd!  


Annons på Blocket i mars 2022 :  Långedragsjulle J10 nr 483 säljes av Robert.
Byggd på Orust 1960. Skänkes komplett med rigg, segel och durkar. Visst renoveringsbehov
men fullt seglingsbar. Båten finns i Ljugarn Gotland. Ev. släp och motor säljes separat. 

- Hon går verkligen fint i sjön och masten är helt nyrenoverad. Ett gesällprov med stålspant,
skriver ägaren Robert von Krusenstierna i ett E-brev 2022-03-24. Massor av tillbehör!
Finns också nytt dacronställ och genua för rimlig peng.


Ägarlängd :
1960-?             ?            Åke Johansson  Bromma
?      -2015       ?            Sjöhistoriska museet i Stockholm
2015-             "Julia"     Robert von Krusenstierna  Ljugarn, Gotland

J10 nr 483 "Julia" är registrerad som seglande och finns i Ljugarn på Gotland.
 

www.julleregister.se