J10 nr 481


J10 nr 480 "Åsa Drake" byggdes 1960 vid Gustav Brenanders Båtvarv i Saltvik,
Oskarshamn
.  Förste ägare var Sjöscoutkåren Drakarna i Ålsten, Bromma. 

Lennart Ekengren i Mariefred skrev ett E-brev 2019-10-21 :  Jag har några upplysningar
när det gäller J10 med reg. nr 480 och 481. Jag var själv med i Sjöscoutkåren Drakarna när
vi köpte de två J10:orna. De döptes till "Åsa Drake" och "Ylva Drake". Tyvärr kommer jag inte
ihåg vilken av de två som hette vad. Vi hade även en tredje J10 som hette "Sigyn Drake" som
jag tror köptes lite senare.

För mig blev J10:an den optimala båten för att lära mig segla. Eftersom Ålsten i Bromma var
vår hemmahamn, och att ha motor var helt otänkbart, var att ta sig genom Stockholm ut till salt-
sjön ett stort äventyr som kunde ta åtskilliga timmar.

(Enligt det handskrivna Julleregistret från 1930-talet, ursprunget till www.julleregister.se
byggde Gustav Brenanders Båtvarv i Oskarshamn J10 nr 479, 480, 481 och 492. Endast
två, J10 nr 480 och 481 hade Sjöscoutkåren Drakarna som ägare. Vi vet alltså inte vilket
segelnummer J10 "Sigyn Drake" hade. Sannolikt var även den båten byggd i Oscarshamn.
Eftersom båten köptes senare, kanske det var J10 nr 488, 489 eller 490 som vi inte har några
uppgifter på, annat än att de kom till Stockholm. Eller så var det kanske J10 nr 492.   
(Se registret!)Ägarlängd :
1960-?        "Åsa Drake"     Sjöscoutkåren Drakarna Ålsten, Bromma
?                   ?                      ?


Var J10 nr 481 "Åsa Drake" finns i dag, vet vi inte.

 


www.julleregister.se