J10 nr 461


J10 nr 461 "Piccolo" med Carl-Axel Schultz
länsar in mot Långedrag troligen 1963-1964.
En annan J10:a länsar norrut vars segelnummer inte kan avläsas, men bör vara någon av de nedan
inringade båtarna ur startlistan.  Båtarna i övrigt är Stjärnbåtar.  Bild och startlista är hämtade ur
"Seglarboken" 1964 inskickad 2016-04-23 av Bosse Theander i Billdal.


J10 nr 461 "Piccolo" under vinterförvar 2013.... 50 år senare!

J10 nr 461 "Piccolo" byggdes 1957 av Lennart Martinsson i Göteborg.
 
Förste ägare var Karl Erik Schultz i Kullavik. Karl-Eriks söner kappseglade med "Piccolo". 

På Kullaviksdagen 1961-07-02, 1962-07-01 och 1963-06-30 seglades "Piccolo"
av Carl-Axel Schultz och 1964-07-05 av bröderna Schultz.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Bröderna Schultz finns också med i tidningarnas resultatlistor från 1960-talet. Se J10 nr 23


Båten byggdes i mahogny och var kappad, enligt förre ägaren Lars-Erik Palm i Hovås.  
Läs mer om Lars-Erik Palm och Ralph Grundell på J10 nr 353 och J10 nr 528.  

J10 nr 461 fanns i Alingsås SS 1973-1976 under namnet Piccolo" med ägare G.Johansson.
(Uppgift : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås SS). 

J10 nr 461 "Piccolo" ägs i dag av James Forsyth, Classic Yacht Service i Grundsund.
Förutsättningen för att James skulle få ta hand om båten av Lars-Erik, var att James lovade
att reparera båten. 

I ett E-brev 2013-03-25 skriver James Forsyth att han ska flytta under våren 2013 och att
han söker ny ägare till båten, någon som kan ta hand om den. J10 nr 461 "Piccolo" är byggd
i mahogny, har bra kölbultar, rigg och segel men behöver nytt däck och kapp. James Forsyth
skänker båten med all utrustning till någon som vill ta sig an den.

Det dröjde inte länge tills båten fick ny ägare! Jan Ivarsson i Lysekil skrev i ett E-brev
2013-04-06 att han var båtens nye ägare. - I ett nytt E-brev 2013-07-30 skrev han : 
Tyvärr var jag tvungen att skrota J10 nr 461! Jag tog först bort det plastade däcket.
Då visade det sig att det översta bordet var ruttet. Bottenstockarna var helt slut lagade
med plywood. Flera av spanten var av. Två bottenbord var slut. Akterspegeln av ek var
rutten en dm ner. - Plasta aldrig ett däck! Jag har kvar mycket fina segel, två bommar
med rullrev, en bra mast plus vajer, roder, rorkult, en köl och två flyttankar i koppar.
Finns det någon J10 ägare som är i behov av något kan hen höra av sig.

                        
Ägarlängd :
1957-1964     "Piccolo"     Karl Erik, Carl-Axel och hans bror Schultz  Kullavik
1973-1976     "Piccolo"     G.Johansson  Alingsås SS
?                     "Piccolo"     Lars Erik Palm  Hovås
?      -2013     "Piccolo"     James Forsyth  Grundsund
2013              "Piccolo"     Jan Ivarsson  Lysekil    

J10 nr 461 "Piccolo" är skrotad i Lysekil 2013.
 

www.julleregister.se