J10 nr 459



J10 nr 459 "Corall"...

... här seglad av Robert Sinclair på 1960-talet.

J10 nr 459 "Corall" byggdes 1957 vid Skåléns Båtbyggeri i Säffle.
Förste ägare enligt det gamla handskrivna registret var Robert Sinclair i Västra Fölunda. 
Detta stämmer inte enligt Roberts egen berättelse nedan.

Robert Sinclair
skickade ett E-brev 2014-02-02 med följande text: 

Sedan den Långedragseka jag haft som farkost och utbildningsskepp sålts på våren 1964
köpte pappa samma vår J10 459 från, om jag minns rätt, Gottskär på Onsala. Vi bogserade
henne till GKSS hemmahamnen på Långedrag och döpte henne högtidligt till ”Corall” (med C!) 
Jag var 13 år (*1951) och jag var lycklig ägare till ett "skepp". Ek ska det vara! 
Hjalmar Johansson på varvet sa att man skulle lägga på minst 10 lager fernissa!

Jag seglade henne sedan under ett antal år, ofta härligt ensam och allt längre bort.
Längsta expeditionen företogs dock tillsammans med en kompis, då vi längs bohuskusten tog oss
från Långedrag till trakten av Havstenssund och tillbaka. En för oss pojkar i yngre tonåren spännande
och lång färd med lyxutrustning i form av bomtält och trangiakök. Så småningom, som säkert för så
många, tog gymnasiestudierna allt mer tid och möjligheterna att lägga ned möda och kärlek på framför
allt vårutrustningen minskade drastiskt.

Så ”Corall” såldes och en mer lättskött Avanti tog hennes plats under ett antal år. Därefter seglade jag
med och på andras båtar, tills vi var fyra vänner som investerade i en Forgus 35:a 1979, som kom att
förbli i vår ägo till 2008 och var den båt våra egna barn vuxit upp med. Forgusen var en härlig båt,
men det är klart att J10 459 ”Corall” ligger mig allra, allra varmast om (pojk)hjärtat.           
Med vänlig hälsning, Robert

Robert Sinclair återkom i ett E-brev 2014-03-02 med nedanstående vänliga rader, där han
precis lyckats formulera vad www.julleregister.se är till för :

Fantastiskt arbete du lagt och lägger ned! När jag igår skulle kolla upp”mina egna”data 
(J10 nr 459) drunknade jag hela kvällen lyckligt i bilder och beskrivningar om andra och
andras jullar och drömmar. Förunderligt ändå så likt många av oss tänkt och känt.

Robert Sinclair skickade ett nytt E-brev 2018-05-22 :  Seglar nu öppen Eilert Ericson snipa
med gaffelrigg.

Ägarlängd :
1957                   ?               M.S. Mats Seldén  återförsäljare i Marstrand?
1957-1964          ?               någon i Gottskär  Onsala
1964-ca1969     "Corall"     Robert Sinclair  Västra Frölunda
?                          ?               ?

Var J10 nr 459 "Corall" finns i dag vet vi inte.


www.julleregister.se