J10 nr 444


J10 nr 444 "Triss" byggdes 1955 på Askerön i Stenungsund. Förste ägare var Roy Stigen.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där bl.a. J10 nr 444
"Triss" deltog : Stenungsöns Segel och Motorbåtsklubb SSMK:s regatta den 22 juni 1957 seglades
J10 nr 444 "Triss" av Ralf Stigen, enligt startlistan.  (Ralf kan vara felskrivet, ska vara Roy).

Ralf Hulthén seglade J10 "Triss", troligen J10 nr 444 "Triss"?  Budskärsdagen 1962.
Se resultatlistorna och läs mer om kappseglingen på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.

Ägarlängd :
1955-1957     "Triss"     Roy Stigen  (Ralf Stigen)  MSS
ca 1962          "Triss"     Ralf Hultén           

Var J10 nr 444 "Triss" finns i dag vet vi inte.


www.julleregister.se