J10 nr 439J10 nr 439 "Spader Ess" byggdes 1954 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust. 
Det står 1947 i det handskrivna registret, men bör vara 1954.
De första ägare var Christer och Johan Sellberg.  

"Spader Ess" seglades Kullaviksdagen 1955-07-17 av Johan Sellberg och 1956-07-01 av Christer
Sellberg
i GKSS men med nytt båtnamn : "Spader 6". Kullaviksdagen 1957-07-07 seglades båten av
Tom Sellberg
i GKSS och 1958-07-06 fick båten nytt namn igen : "Hjärter Ess" men seglades av
Tom Sellberg
liksom 1959-07-05.  Men 1960-07-03 hade båten fått nytt namn igen "Smirre" och
seglades av Fredrik Axelsson vid Kullaviksdagen. 1961-07-02 hade båten åter nytt namn : "Carina"
men seglades av Fredrik Axelsson. "Carina" seglade Kullaviksdagen 1962-07-01 med Magnus
Axelsson.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Johan Wetling
skickade ett E-brev 2016-10-13 med den första bilden på J10 nr 349.  (Se ovan).
Johan skriver : Jag tänkte bara bidra med lite mer information om J10 nr 439 till Julleregistret. Båten
köptes 1963 av min pappa Bertil Westling och såldes 1968 till en för mig okänd köpare. Vi hade
J10:an i Mollösund på somrarna och vinterupplagd på Härön, Kyrkesund. Bifogar en bild som togs
när de nya ägarna hämtade båten på försommaren 1968. Båtens vidare öden känner jag tyvärr inte till.

Ägarlängd :
1954-1959     "Spader Ess"     Christer, Johan och Tom Sellberg i GKSS
1956               "Spader 6"        Christer Sellberg i GKSS
1957               "Spader Ess"     Tom Sellberg i GKSS
1958-1959     "Hjärter Ess"     Tom Sellberg i GKSS
1960               "Smirre"            Fredrik Axelsson
1961-1962     "Carina"             Magnus Axelsson
1963-1968        ?                      Bertil Westling Mollösund
?                        ?                      ?

Var J10 nr 439 "Spader Ess" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se