J10 nr 43


J10 nr 43 byggdes 1942 vid Myrens Mekaniska Verkstad i Strömstad.   
Båten beställdes av Kungliga Motorbåts Klubben i Stockholm och kom till Sjövärnskåren.

Var J10 nr 43 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se