J10  nr 428


J10 nr 428 på 1970-talet.  Två bilder inskickade av Klas Barr.


J10 nr 428 "Joker" byggdes 1953 vid Johannes Olsson Båtbyggeri
, Kungsviken, Orust.
Förste ägare var Ragnar Appelgren i Göteborg.

I Seglarbladets resultatlistor 1953 seglades båten av Olle Theander? (Se J18 nr 16). 
År 1954 av Berit Appelgren och samma år av L.J.Sjöberg? Båtnamn : "Joker" eller "Jocke".
(Uppgift : Anders Thölén 2011).

Göran Weiler i Göteborg bidrog med startlistor 2014-06-18. Där hittar vi J10 nr 428 med namnet
"Ingela" seglad av Ulf Düring vid Ödsmålsregattan den 19 juli 1959 i Mjösund, Halsefjorden.

Bosse Theander i Billdal skrev ett E-brev 2016-07-25 :  Till min stora förvåning fick jag se att Olle,
far min, seglat J10 nr 428 år 1953 och detta hade jag ingen aning om. Broder Jan likadant men Pelle
trodde nog att detta faktiskt var sant. När pappa då och då blev utan båt, när han sålt någon eller vän-
tade på en ny, lånade han båt och förmodligen är det vad som hänt här. Alla Olles båtar hette "Joker".
Att denna båt hetat "Joker" tror jag inte är sant, möjligen att pappa använde det namnet när han lånade
båten. Det verkar troligare att den hetat "Jocke".

Klas Barr skickade ett E-brev 2019-06-06 :  Ägde denna båt några år från 1970. Vet inte vart den
tog vägen sen. Klas bifogade två bilder på J10 nr 428. (Se ovan).


Ägarlängd :
1953          "Joker"     Ragnar Appelgren  Göteborg
1953          "Joker"     Olle Theander  Göteborg  (Rorsman?)
1954          "Joker"     Berit Appelgren  Göteborg
1954          "Joker"     L.J.Sjöberg?
1959          "Ingela"    Ulf Düring
1970            ?             Klas Barr 
?                  ?             ?

Var J10 nr 428 "Joker" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se