J10 nr 421
J10 nr 421 byggdes 1952 men vi vet inte vem som byggde båten. Det står i det gamla handskrivna
Julleregistret från 1930-talet att förste ägare till båten var Kassör Lindstrand i Malmö. (Se nedan!)

Bengt Jönsson i Limhamn bidrog 2017-02-05 med mer information om J10-seglarna i Malmö 1951 :
J10 nr 421 byggdes av Körsnärsmästare Sven Lindstrand Aglaiavägen 46 i Malmö. (...inte kassör!)
(Läs mer om J10-seglarna i Malmö på J10 nr 375).

Ägarlängd :
1952-?          ?             Sven Lindstrand  Malmö
?                    ?              ?

Var J10 nr 421 finns i dag vet vi inte.

 


www.julleregister.se