J10 nr 404


J10 nr 404 "Salp" byggdes 1950 vid Johannes Olssons Båtbyggeri i Kungsviken, Orust. 
Förste ägare var Åke Widgren i Göteborg.

J10 nr 404 deltog med namnet "Salp" vid Kullaviksdagen 1952-07-06 och seglades av Christer Johnsén
i GKSS. 1954-07-04 seglade Christer Johnsén i GKSS Kullaviksdagen igen, men med nytt båtnamn :
"Buddha" som också var båtnamnet när Göran Granérus i GKSS seglade Kullaviksdagen 1955-07-17,
men 1957-07-07 hade båten fått nytt namn igen : "Gus" av Göran Granérus i GKSS. "Gus" seglades av
Staffan Granérus
(son?) vid Kullaviksdagen 1958-07-06. Bröderna Granérus seglade "Gus" vid
Kullaviksdagen 1959-07-05 och Staffan Granérus 1961-07-02.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Ägarlängd :
1950-?             ?                  Åke Widgren  Göteborg
1952               "Salp"          Christer Johnsén i GKSS
1954               "Buddha"     Christer Johnsén i GKSS
1955               "Buddha"     Göran Granerus i GKSS
1957-1961      "Gus"           Göran och Staffan Granerus i GKSS
?                       ?                  ?

Var J10 nr 404 "Salp" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se