J10 nr 403


J10 nr 403 "Julia" byggdes 1950 av Johannes Olssons Båtbyggeri i Kungsviken
, Orust.  
Förste ägare var Robert Bengtsson i Göteborg.

J10 nr 403 deltog med namnet "Slow Poke" vid Kullaviksdagen 1952-07-06 och seglades då av
Jan Raftell
i GKSS. Vid Kullaviksdagen 1955-07-17 seglades J10 nr 403 "Flax" av Brita Carlsson
i GKSS, 1956-07-01 och 1957-07-07 med Olle Carlsson i GKSS.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Båten köptes i början av 1990-talet av någon på Tjörn. "Julia" ägdes senare av Ralph Grundell
och Lars-Erik Palm
som 2009 sålde båten till nuvarande ägaren Martin Håland i Kungsbacka.
Båten har hemmahamn på Valda Sandö, Onsalahalvön. 
(Läs mer om Ralph Grundell och Lars-Erik Palm på J10 nr 353 och J10 nr 528).

Ägarlängd :
1950-1952               ?                       Robert Bengtsson  Göteborg
1952-1954?            "Slow Poke"     Jan Raftell i GKSS  Göteborg
1955-1957?            "Flax"               Brita och Olle Carlsson i GKSS
1990-talet                 ?                      någon på Tjörn
?      -2009              "Julia"               Ralph Grundell och Lars-Erik Palm
2009-                      "Julia"               Martin Håland  Kungsbacka
    
J10 nr 403 "Julia" är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se