J10 nr 396


J10 nr 396 "Julla II" byggdes 1949 av Bröderna Karlsson på Söbben, Orust. 
Förste ägare var Pehr Nelsen i Göteborg. Båten ägdes av Sjökapten Knud Nordendorph
i SS.Viken Uddevalla
1956. "Julla II" ägs i dag av Kristina Riisager i Lycke. 

Ägarlängd :
1949-?          ?                Pehr Nelsen  Göteborg
1956-?          ?                Knud Nordendorph i SS Viken  Uddevalla
?      -          "Julla II"     Kristina Riisager  Lycke        

J10 nr 396 "Julla II" är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se