J10 nr 383


J10 nr 383 "Jockelina" byggdes 1947 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust. 
Båten var okappad. Förste ägare var Bertil Carlsson i Växjö

Dag Söderberg i Västra Frölunda
berättade 2012 att han var bara 12 år gammal när hans pappa
köpte båten 1954 från en gammal farbror vid Schmittska badet Näset i Västra Frölunda.

Båten döptes till "Jockelina". Det blev en del kappsegling, men Dag var nog lite för ung. Två år
senare hade Dag börjat kappsegla GKSS-eka och då såldes "Jockelina" 1956Dag minns kapp-
seglingen med J10 som trevligt, artigt, god stämning, men det var strid på kniven vid kappsegling.

Anders Carlsten
kom till Båtmässan i Göteborg 2019. Han berättade att han och brodern
Johan Carlsten
seglade J10 nr 383.   Vi hoppas få reda på mer... om när, var och hur...

Var J10 nr 383 "Jockelina" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se