J10 nr 379


J10 nr 379 "Skôj" byggdes 1946 men vi vet inte av vem eller var båten byggdes.
Förste ägare var Sven Renne i Stockholm. "Skôj" var registrerad i SXK 1968 med ägaren N.Nordlind.

Var J10 nr 379 "Skôj" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se