J10 nr 372


J10 nr 372 "Ansy" byggdes 1946 men vi vet inte av vem eller var. Förste ägare var Sam Fransén.
"Ansy" var registrerad i SXK 1950-52 med ägaren Sam Franzén.

Var J10 nr 372 "Ansy" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se