J10 nr 37


J10 nr 37 "Lindran" våren 1979.

"Lindan" hösten 1979.

Hösten 1979.

J10 nr 37 "Lindan" 1980.


J10 nr 37 "Lindran" byggdes 1942 vid Myrens Mekaniska Verkstad i Strömstad
för Kungliga motorbåtsklubben i Stockholm.

Bo Ranman
kom till Bokmässan i Göteborg 2019 och berättade om sin J10 nr 37 "Lindran".
Han skrev sedan ett E-brev 2019-09-30 :  Båten hette "Lindran" och ägdes av mig och min
dåvarande sambo Agneta Lindmark mellan 1979 och 1987. Hemmahamn i Önnered.

Båten hämtades 1987 av en lastbil från KA4. En Officer skulle göra om båten till lekbåt på en
förskola i Västra Frölunda. Orsaken till att båten skrotades var att vi tappade järnkölen under
segling i en åskby.


Ägarlängd :
1942                -                  Kungliga Motorbåtsklubben Stockholm
?                      ?                  ?
1979-1987     "Lindran"     Bo Ranman och Agneta Lindmark Önnered  Göteborg
1987                -                  KA4 Göteborg
1987                -                  Förskola  Västra Frölunda

J10 nr 37 "Lindran" blev lekbåt i en förskola i Västra Frölunda 1987.  Båten är skrotad.

 

www.julleregister.se