J10 nr 369


J10 nr 369 "Ingela Gate" byggdes 1946 av Henrik och Gösta Johansson i Kungs-viken, Orust.  
Rolf Hultman i
Onsala köpte båten ny 1946. (Uppgift : Hans Olsson i Onsala.)  "Ingela Gate" seglades
av Hans Hultman (son?) vid Kullaviksdagen 1958-07-06 (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).
 
Hugo Bauer i Åsa meddelade 2012-05-31 att han pratat med Bengt Persson i Kungsbacka som ägde
J10 nr 369 på 1970-talet. Han sålde båten till två killar i Kungsbacka.

Ägarlängd :
1946-?          "Ingela Gate"     Rolf Hultman  Onsala
1958             "Ingela Gate"     Hans Hultman
1970-talet       ?                       Bengt Persson  Kungsbacka
?                     ?                       två killar i Kungsbacka

Var J10 nr 369 "Ingela Gate" finns i dag vet vi inte.  
 

www.julleregister.se