J10 nr 358


J10 nr 358 "Sea-arrow" byggdes 1945 vid Harry Hallbergs Båtvarv i Kungsviken, Orust. 
Förste ägare var Nils Åke Bergman i Göteborg. J10 nr 358 var registrerad i GKSS båtförteckning
1948 med namnet "Sea-arrow" och ägarna Bröderna Ludvigson.

Var J10 nr 358 "Sea-arrow" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se