J10 nr 350

J10 nr 350 byggdes 1945 vid Harry Hallbergs Båtvarv i Kungsviken, Orust
och levererades till återförsäljaren C.G.Fasth i Göteborg. 

Lars Olof Wernersson i Vejbystrand
berättadse på Båtmässan i Göteborg 2014 att båten inte
hade något namn. J10 nr 350 köptes 1959 av Gunnar Svensson på "Gunnars Bröd" i Förslöv.  
Gunnar sålde båten 1963 till Arne Evaldsson.               

Ägarlängd :
1945               -     C.G.Fasth  Göteborg
1945-1959     -     ?
1959-1963     -     Gunnar Svensson  Förslöv
1963-?           -     Arne Evaldsson
?                    ?     ?

Var J10 nr 350 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se