J10 nr 35


J10 nr 35 "Tin-Tin" byggdes 1942 vid Myrens Mekaniska Verkstad i Strömstad. 
Levererad till Kungliga Motorbåtsklubben i Stockholm som återförsäljare. Enligt SXK
matrikel 1949 byggdes båten vid Säffle Båtvarv 1942. Detta är inte sannolikt då J10 nr 19
till J10 nr 46, alla 28 båtarna var byggda 1942 i Strömstad, enligt det handskrivna registret.
 
Båten var registrerad i SXK 1948-50 med ägaren Avdelningschef G.Planthaber i Stockholm.

Var J10 nr 35 "Tin-Tin" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se