J10 nr 344 

J10 nr 344 "Quack" amatörbyggdes 1944?  Förste ägare var Thure Engelin i Göteborg.

Gunnar Engelin
i KKKK Göteborg (son?) seglade Kullaviksdagen 1947-07-06. Leif Persson i KKKK
seglade j10 nr 344 "Slampen II" Kullaviksdagen 1950-07-02. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 

Jens Lomberg i Stenungsund har ett album efter sin bror, storseglaren Pelle Lomberg. Där har vi hittat
ovanstående bilder från "Drömmarnas brygga". Eftersom J18 nr 80 finns med på bilden, måste bilden
vara tagen vid någon kappsegling i Långedrag efter 1945, då J18 nr 80 byggdes det året. Deltagande
båtar var J18, J10 och Badgästernas Seglar Förbunds (BSF) båtar märkta i seglen t.ex. med B14 nr13.
När BSF senare lades ned, ändrades denna märkning till J14 med olika nummer. Vi vet dock inte hur
dessa nummer ändrades, om B14 nr13 blev J14 nr13?

Ägarlängd :
1944-1949?     "Quack"            Thure Engelin och Gunnar Engelin i KKKK  Göteborg
1950-?             "Slampen II"     Leif Persson i KKKK
?                        ?                      ?
   
Var J10 nr 344 "Quack" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se