J10 nr 338


J10 nr 338 "Plutt" byggdes 1945 på Säffle Båtbyggeri.
  Båten var byggd i ek och kappad.
Förste ägare ska ha varit Direktör Arph i Stockholm. Om han hade båten vid något sommar-
boende på västkusten vet vi inte, men båtens övriga liv verkar ha varit på västra sidan av landet.

En tidig ägare var Tryggve Syversen i BJK. Han kappseglade med båten Midsommarafton
år 1952 i Hunnebostrand.  J10 nr 338 "Yolita" seglades av Leif Wallin i HABK vid Kullaviks-
dagen 1954-07-04, 1955-07-17 och 1956-07-01.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).   

Båten ägdes av Ralph Grundell i Billdal och var ett renoveringsprojekt, men var i för dåligt skick.

Ägarlängd :
1945-?             ?              Direktör Arph  Stockholm
1952                ?              Tryggve Syversen i BJK
1954-1956     "Yolita"     Leif Wallin i HABK 
?                     "Plutt"       Ralph Grundell  Billdal   

J10 nr 338 "Plutt" är upphuggen.
 

www.julleregister.se