J10 nr 332


J10 nr 332 "Nann" byggdes 1945 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust.
Den var Chaufförernas utlottningsbåt 1945? 

K.G.Höglund
seglade Kullaviksdagen den 6/7 1947 med "Taifun" som båten hette då.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Båten ägdes sedan av Torsten Lundgren i SS Viken i Uddevalla. "Nann" var med på kappsegling
arrangerad av SS.Viken 17/7 1949 och fanns med i resultatlistorna i Seglarbladet 1951 med Torsten
Lundgren vid rodret. (Uppgift : Anders Thölén 2011).  

Torsten Lundgren i SSV deltog med "Nann" i SS.Vikens Triangelkappsegling utanför Stången,
Hafstensfjord, Uddevalla, söndagen den 5 augusti 1951. Då seglade man om SS Vikens Jubileumspokal
1949. SS.Viken ordnade distanskappsegling Stenungsön - Stången i Uddevalla, lördagen den 1 augusti
1953, där bl.a. tolv J10:or deltog : J10 nr 21, 32, 96, 97, 155, 189, 194, 312, 332, 385, 398 och 413.
 
J10 nr 332 "Nann" med Nils Lundgren (son?) och Lars Bjurstam som rorsman deltog. Man seglade
om Bohuslänska Bilförsäljningen, Karl Bodin, Vandringspris.

Ägarlängd :
1945                 -               Chaufförernas utlottningsbåt 1945?
1947               "Taifun"     K.G.Höglund
1949-1953     "Nann"       Torsten och Nils Lundgren i SS Viken  Uddevalla
?                      ?                ?

Var J10 nr 332 "Nann" finns i dag vet vi inte.
 

J10 nr 332 "Nann" var SS.Vikens juniorbåt och seglades av Torsten Lundgren (SSV) som rorsman
vid SSV:s regatta 1949.    (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015).

www.julleregister.se