J10 nr 329


Bilden ovan kan vara J10 nr 329 (otydliga siffror) på Söbben, Orust vid leveransen 1945?
 
J10 nr 329 "Canasta"  byggdes 1945 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust. 
Förste ägare var Halmstads SS.  

Birgit Nettervik
i KKKK (Kullaviks Kanot och Kappseglingssällskap) seglade "Canasta"
Kullaviksdagen 1950-07-02, 1951-07-08, 1952-07-06. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 

Birgit och Sven Nettervik
köpte "Canasta" 1949. Båten seglades av Birgit Nettervik 1951 och
fanns med i resultatlistorna ur Seglarbladet 1951. (Uppgift : Anders Thölén).

Birgit och Sven Nettervik i "Canasta" deltog vid SS Vikens kappsegling i Uddevalla 1952-08-03. 
Båten var med på Lysekilsregattan 18/7 1953 med dåvarande ägaren Inga Eklund i KKKK som
också seglade Kullaviksdagen 1953-07-05 med J10 nr 329 "None" och 1954-07-04 med samma
båt som återfått(?) namnet "Canasta", men 1959-07-05, 1961-07-02, 1962-07-01, 1964-07-05,
1966-07-03, 1967-07-02, 1968-06-30, 1970-07-05 och 1971-07-04, hette båten "Abra-Kadabra"
och seglades av Sören Lindgren. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). (Se J18 nr 107).   

På Båtmässan i Göteborg 2011 berättade Urban Stoltz att båten köptes 1976 i Kullavik.
Det satt en Seagull aktersnurra på, vid köpet. Båten låg i Lökebergskile vid Rörtången
(Kungälv Kode). Båten bröt masten, men ägaren fick tag i en ny.  

J10 nr 329 förliste 1979
. I en storm klövs båten av en kätting. Båtresterna eldades upp.

Ägarlängd :
1945-?              ?                             Halmstads SS
1949-1953       "Canasta"                Birgit och Sven Nettervik
1953                "None"                    Inga Eklund i KKKK
1954                "Canasta"                Inga Eklund i KKKK
1959-1971?     "Abra-Kadabra"      Sören Lindgren
1971?-1976      ?                             Kullavik
1976-1979        ?                             Urban Stoltz  Rörtången  Kungälv Kode
     
J10 nr 329 "Canasta" är förstörd.


J10 nr 329 "Canasta" seglad av Birgit och Sven Nettervik (KKKK) vid SS.Vikens regatta 1952
med startplats Stångens udde, Haftenssund, Uddevalla.   (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015).

www.julleregister.se