J10 nr 323


J10 nr 323 i Valdemarsvik 1964.

J10 nr 323 i Mälaren år 1966.


J10 nr 323 byggdes 1944 vid Karlsson och Hallbergs Båtvarv i Kungsviken, Orust.
Båten beställdes av C.G.Fasth i Göteborg som återförsäljare. Förste ägare var sannolikt
herr Ångström i Stockholm? med sommarboende i Valdemarsvik.

Båten var öppen med akterdäck. Den ruffades sommaren 1963 och såldes till Visby Sjöscoutkår,
som redan hade ett par J10:or från 1966 eller 1967. Ett obekräftat rykte sade att några av båtarna
såldes och har med tiden huggits upp. (Uppgift : Stefan Silverbåge i Gnosjö 2009.)

Stefan Silverbåge, nu i Gränna, återkom med ett E-brev 2014-02-18 : Min Far Sten Silverbåge
köpte J10 323 våren 1963. Säljare då var herr Ångström som hade seglat båten sannolikt sedan
kriget. Båten hade då hemmahamn på Fångö utanför Valdemarsvik

Stefan berättade i telefon att
Valdemarsviks Båt och Slip kan ha varit mellanhand vid köpet. 

J10 nr 323 var lite udda eftersom hon inte var ruffad när pappa köpte henne, men trots det hade hon
ett akterdäck och inte bara en aktertoft som var normalt för de öppna båtarna. Pappa byggde ruff på
323-an och hon fick hemmahamn i Kungsängen, Upplandsbro. Ruffen kompletterades med bänkar
i sittbrunnen och ett bra kapell. Så familjeseglade man i mitten på 1960-talet!

Våren 1967 såldes J10 nr 323 till Sjöscoutkåren in Visby. Pappa seglade henne till Hammarby-
hamnen och hon lyftes ombord på M/S "Starklint" för vidare transport till Gotland.

Jag har försökt att spåra J10 nr 323 på Gotland. Det verkar som om alla J10:orna på Gotland
seglades utan ruff. Någon nämnde att några av J10:orna hade eldats upp, då de var i dåligt skick
pga. bristfälligt underhåll. Här slutar spåret…. Med vänliga hälsningar  Stefan Silverbåge          
(Se också J18 nr 127)


Ägarlängd :
1944               -     C.G.Fasth  Göteborg
1944-1963     ?     herr Ångström  Fångö Valdemarsvik
1963-1967     ?     Sten Silverbåge  Valdemarsvik och Kungsängen Upplandsbro
1967-?           ?     Visby Sjöscoutkår

Slutade J10 nr 323 som Sjöscoutkårens båt i Visby på Gotland?  
 

www.julleregister.se