J10 nr 316


J10 nr 316 "Of Course" byggdes 1944 vid Göteborgs Yrkesskolor. 
Förste ägare var Sven Hans Berggren LSS i Göteborg. 

J10 nr 316 "Of Course" deltog i kappseglingen Kullaviksdagen 1951-07-08, 1952-07-06,
1953-07-05, 1954-07-04, 1955-07-17, 1956-07-01 och 1957-07-07 med Jan Hansson
i GKSS och 1956-7 i GYC. Båten antecknades i startlistan 1956 som "OFCO".
Kullaviksdagen 1959-07-05 hette båten "Oseoure" i startlistan och seglades av Hans Berggren
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Ägarlängd :
1944-1951?       ?                     Sven Hans Berggren i LSS  Göteborg
1951-1957       "Of Course"     Jan Hansson i GKSS
?                        ?                      ?

Var J10 nr 316 "Of Course" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se