J10 nr 297J10 nr 297 "Segelbåten" byggdes 1944 vid Karlssons & Hallbergs Båtvarv i Kungsviken
,
för återförsäljaren C.G.Fasth i Göteborg enligt uppgift i det handskrivna Julleregistret.

Mats Fagerberg i Härnösand, J10 nr 258 skrev ett E-brev 2016-03-18 :  En av mina
långfärdsskridskokompisar har plockat fram foto (se ovan) och lite upplysningar om J10 nr 297.

Båten köptes ny av Eric Åkesson i Sundsvall från Bohusläns Företagarförening i maj 1944.
Eric Åkesson var båtens ägare tills sonen Lennart Åkesson i Sundsvall (min kompis) fick båten
genom arv 1951. Båten låg vid deras sommarställe i Tynderöviken som ligger vid norra sidan av
Sundsvallsbukten
. Båten seglades flitigt på somrarna. J10 nr 297 såldes i maj 1967 till 
Mats Bergström i Sundsvall
.

Mats Fagerberg har forskat vidare och skickade 2016-03-29 ett nytt E-brev där han skrev : 
Mats Bergström i Sundsvall sålde båten 1973 till Johan Arborelius i Sundsvall. Johan sålde
båten 1976 (och köpte en J17 året därpå). Johan minns att båten läckte en hel del. Han har lovat
leta efter köpekontraktet, minns priset han fick, men inte vem han sålde till. Lennart kallade båten
bara för "Segelbåten", och Mats hade inte heller något namn på båten. Vi får se om det kommer
fram mer....

Nytt E-brev samma dag från Mats Fagerberg som skrev : Johan Arborelius har hört av sig.
Han hittade inget köpekontrakt men vet nu att det var i augusti 1976 som han sålde båten till någon
som han inte kommer ihåg, och att han såg båten några år senare. Det såg ut som om dom inte tog
hand om den, varför han tror att båten inte finns längre. Johan har fotografier, som han lovat skicka...

Ägarlängd :
1944                   -                      C.G.Fasth  Göteborg
1944                   -                      Bohusläns Företagarförening
1944-1951         ?                      Eric Åkesson  Sundsvall
1951-1967       "Segelbåten"     Lennart Åkesson  Sundsvall
1967-1973         -                       Mats Bergström  Sundsvall
1973-1976         ?                       Johan Arborelius Sundsvall
1976-?               ?                       ?

Om J10 nr 297 "Segelbåten" finns troligen inte kvar.


www.julleregister.se