J10 nr 294


J10 nr 294 "Unda Marina" byggdes 1944 vid Karlsson o Hallberg Båtvarv i Kungsviken, Orus
t.  Återförsäljare var C.G.Fasth i Göteborg. Förste ägare var Göran Lindskog i Bratterås, Onsala.

Båten kappseglades i SS Viken, Uddevalla 17/7 1949 och  ägdes 3/8 1952 av C.G.Grahl i SSMK. 
J10 nr 294 "Unda Marina" var med i SS Vikens Triangelkappsegling utanför Stången, Hafstenssund,
Uddevalla, söndagen den 5 augusti 1951, där Henrik Grahl i SSV seglade om SS Vikens Jubileums-
pokal 1949. 
  
I Seglarbladets resultatlistor 1952 finns båten seglad av Henrik Grahl. (Uppgift : Anders Thölén 2011).
 
Vid SS Vikens i Uddevalla kappsegling 1952-08-03 deltog C.G.Grahl med "Unda Marina".
SS.Viken ordnade distanskappsegling Stenungsön - Stången i Uddevalla, lördagen den 1 augusti 1953,
med bl.a. tolv J10:or som deltagare : J10 nr 21, 32, 96, 97, 155, 289, 294, 312, 332, 385, 398, och 413.  
J10 nr 294 "Unda Marina" med Henrik Grahl i SSMK och rorsman Jalle Franzén deltog.
De seglade om Bohuslänska Bilförsäljningen, Karl Bodin, Vandringspris.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 294 deltagit :
SSMK Stenungsöns Segel- och Motorbåtsklubbs regatta i Askeröfjorden den 21 juli 1956 seglade
Ulf Ljungblad
SSMK J10 nr 294 med namnet "Slaghöken", liksom Ödsmålsregattan den 29 juli 1956. 
Vid SSMK:s och Bohusläns Seglarförbunds Juniorregatta 1958 hade båten fått namnet "Nikodemus"
men rorsmannen hade samma namn som tidigare Ulf Ljungblad i SSMK. 
(Läs mer om regattorna på J10 nr 226).
    
I ett E-brev 2012-07-28 från Ulf Ljungblad i Svanesund (*1943) berättade han följande : 
Min far och jag köpte J10 nr 294 av fam. Grahl som bodde sommartid på Stenungsön. Båten var
vinterförvarad inomhus på Askeröns Båtvarv. Jag fick båten efter att ha kommit in på Hvitfeldtska
Högre Allmänna Läroverk 1955 på hösten. Kravet var dock att jag skötte båten höst och vår.  
Detta var höjden av lycka för en 12-åring!


När skolan slutat och vi flyttat till vårt lantställe på Stora Höga, fick jag cykla grusvägen fram och åter
i en vecka till Stenungsund för att slipa och lacka båten, som låg på Ottosons Båtvarv vid norra infarten,
där Berol Kemi nu ligger, innanför Lerskiten, som öarna heter. Efter en vecka sjösattes båten och segla-
des till Getskär. Båten döptes till "Pia", som måste varit namnet på en ungdomsförälskelse jag glömt.

J10 nr 294 var en mycket vacker båt i Polsk ek, med ett litet akterdäck i nåtat Oregonpine och fasta
bänkar i ek. På den tiden kappseglades det mycket i SSMK (Stenungöns Segel och Motorbåtsklubb)
framför allt på tisdagarna i juli, då vi startade från tribunen på Stenungsön (samma byggnad som i dag
används vid Tjörn Runt). Då deltog alltid åtta till tio J10:or.
 
På Stenungsöregattan 1957 kom jag och min gast Roger tvåa efter Lasse Hesslind. I den regattan
tror jag att det var tjugofyra J10:or som deltog. På den tiden var det många J10 :or på regattorna som
kom från norr om Marstrand. Vi seglade dessutom distanskappseglingar mellan Stenungsund och
Stången utanför Uddevalla. Sedan låg vi över vid Gustafsberg på natten i båten och dagen efter
var det regatta arrangerad av SS.Viken-Ägir.
 
Vid Getskär fanns då inga träbryggor utan bara en liten badbrygga. J10 nr 294 "Pia" låg vid boj 500 m
från den långgrunda stranden nordost om Stenholmen. När jag skulle ut och segla fick jag ta segelsäcken
på cykeln och cykla till Getskär (1 km från vårt hus), hämta en eka som låg vid en påle 200 m ut, dit jag
fick vada med badbyxor, hoppa upp i ekan, ro in och hämta segelsäcken, byta till byxor som låg i bad-
hytten och ro ut till J10:an och rigga båten. Hela proceduren genomfördes baklänges, då jag kom tillbaka. 
Vi sålde J10 nr 294 "Pia" 1959, men jag minns inte vem som köpte den.

J10:an var en fantastisk båt att lära sig segla i. Jag har sedan fortsatt med en Stjärnbåt nr 307 och efter
den en 505, OK-jolle, Express och till sist Snipe nästan enbart för bankappsegling. Sista SM i Snipe
för 15 år sedan, just for fun! (Läs också om Ulf Ljungblad på J10 nr 85).

Ägarlängd :
1944                -                          C.G.Fasth  Göteborg
1944-1949      ?                          Göran Lindskog  Bratterås  Onsala
1949-1955     "Unda Marina"     C.G.Grahl och Henrik Grahl i SSMK Stenungsön
1955-1956     "Slaghöken"         Ulf Ljungblad  SSMK Göteborg, Stora Höga och Svanesund
1958               "Nikodemus"       Ulf Ljungblad  SSMK Göteborg, Stors Höga och Svanesund
1956-1959     "Pia"                     Ulf Ljungblad  SSMK Göteborg, Stora Höga och Svanesund
?                      ?                          ?
   
Var J10 nr 294 "Unda Marina" finns i dag vet vi inte.


J10 nr 294 "Unda Marina" deltog med C.G.Grahl vid SS.Vikens regatta 17 juli 1949.
Liksom (nedan) SS.Vikens regatta vid Stångens udde, Hafstensfjord, Uddevalla 1952.
(Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015).

www.julleregister.se