J10 nr 293


Om båten stått på land i 25 år, läcker det en del! Efter ett par dagar vågade jag lämna båten
med en flottörpump, berättade Truls. Sladdarna till pumpen var tejpade på ett bilbatteri som
jag ställde i skuggan på kvällen. Solen lyste från ett annat håll på morgonen, så tejpen släppte.
Eftersom en J10:a sjunker om man fyller den med 10 m3 vatten, så gick båten till botten
en halv timme efter att pumpen stannat. Borden ovan vattenlinjen "släppte in mycket ljus".


Jag lyckades fjöla under ett par stroppar så att en mobilkran kunde lyfta. Nu står båten i ladugården
i väntan på sjösättning.

Jag har tingat en grund plats 2011, där hon får vänja sig vid vatten första veckorna.

Två bilder från sjösättningen i Stenungsund, augusti 2016.


J10 nr 293 "Mon Petit" byggdes 1944 vid Karlsson och Hallbergs Båtvarv i Kungsviken, Orust
för C.G.Fasth i Göteborg som återförsäljare. Båten har öppen sittbrunn och är inte kappad. 

"Mon Petit" var registrerad i SXK 1961-67 med ägaren N.Lagergren.  En tidigare ägare till båten var
Greger Karlsson Lind
, Tjörn. Båten ägs i dag av Truls Johannessen i Stenungsund.

Olof Zachrisson
meddelade i telefon 2021-05-13 att familjen varit ägare till J10 nr 293 "Lotta" under
1970-talet och att de haft båten samtidigt som de hade J18 nr 77. Olof skickade ett E-brev 2021-05-14 :
Pappa köpte J10 nr 293 från Hjuvik 1970, den hette "Lotta". Han hade båten till 1975 eller 1976 med
hemmahamn Stenungsön.

Ägarlängd :
1944                 -                     C.G.Fasth  Göteborg
1944-?             ?                      ?
?                       ?                     Greger Karlsson Lind  Tjörn 
1961-1967      "Mon Petit"     N.Lagergren
1970-1976      "Lotta"            Bengt Zachrisson  Stenungsön
25 år               "Mon Petit"     stått på land
2011-              "Mon Petit"     Truls Johannessen  Stenungsund          

J10 nr 293 "Mon Petit" är registrerad som seglande i dag.

 

www.julleregister.se