J10 nr 200


J10 nr 200 byggdes 1943 av Karlsson och Hallbergs Båtbyggeri i Kungsviken, Orust
Båten beställdes av arkitekt Nerenst Hansson som var med i GKSS, där han var Hamnkapten.     

Var J10 nr 200 finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se