J10 nr 192


J10 nr 192 "Joyce" byggdes 1943 vid Råå Båtvarv
.  Förste ägare var Hans Albrektsson
Enligt det gamla handskrivna registret för Långedragsjullarna beställde Hans Albrektsson två J10:or
av Råå Båtvarv 1943 : J10 nr 192 och J10 nr 193

J10 nr 192 var registrerad i GKSS båtförteckning 1948 med namnet "Joyce". Ägare : Tor Ahlström.

Var J10 nr 192 finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se