J10 nr 19


J10 nr 19 "Bebb" byggdes 1942 vid Myrens Mekaniska Verkstad i Strömstad. 
Det var den första båten i en lång serie J10 nr 19-31 för västkusten och J10 nr 33-46 för
ostkusten.  Båten var registrerad i SXK 1948-1957 och 1959-1961 som "Bebb" med
ägare Hans Schoug samt 1958 med ägare E.Larsson?

Ägarlängd :
1942-?             ?              ?
1948-1957     "Bebb"      Hans Schoug 
1958               "Bebb"     E.Larsson?
1959-1961     "Bebb"      Hans Schoug
?                      ?              ?

Var J10 nr 19 "Bebb" finns i dag vet vi inte
.
 

www.julleregister.se